This website uses our own and third party cookies to improve the browsing experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. More information.

I accept cookies

Projects

RD15/COMRDI15-1-0043-02 Eines per a la gestionabilitat de les plantes de generació elèctrica amb fonts renovables

Solar energy

RD15/COMRDI15-1-0043-02Eines per a la gestionabilitat de les plantes de generació elèctrica amb fonts renovables

Objectiu principal: OT 1: Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat

Aquest projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb un ajut de 12.917,25€

Development of a solar tracker prototype

sol3g

Solar energy

  • Prototype of solar photovoltaic panel based on concentrators
  • Position control of two direct current motors
  • Communications with a PC via CAN bus
  • Readings of voltage, current and temperature of the photovoltaic panel

    Review of Endesa norms about insulation coordination

    Solar energy

    Review of Endesa norms about insulation coordination