Inici Mapa Web Correu electrònic Qui som    Actualitat    Serveis a l'empresa    Formació    Recerca    Personal    TECNIO
    català     castellano     english

ETS d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Av. Diagonal, 647. Planta 2
08028 Barcelona
Tel. +34 93 401 67 27
Fax +34 93 401 74 33
 
 
www.citcea.upc.edu
citcea@citcea.upc.edu
 

LinkedIn CITCEA

Segueix-nos a LinkedIn
 

Serveis a l'empresa

L’expertesa del CITCEA-UPC radica en tot tipus d’aplicacions on el control de l’energia i/o el moviment sigui necessari. En aquest àmbit, les tecnologies desenvolupades són: l’electricitat, l’electrònica de control, l’electrònica de potència, les comunicacions industrials i el control digital amb processadors. Les aplicacions d’aquestes tecnologies comprenen des de l’automatització de processos industrials i màquines, integració de renovables a la xarxa, vehicle elèctric, mercats elèctrics, eficiència energètica, mobilitat sostenible i generació renovable.

Per la vessant de l’ENERTRÒNICA, entesa com aplicacions pel control de l’energia elèctrica:

• Xarxes intel·ligents (SMART GRIDS): en l’operació i planificació de sistemes elèctrics, els sistemes de monitorització per a estratègies avançades de manteniment, seguretat i qualitat del subministrament elèctric; l’Eficiència Energètica, l’Economia, el mercat i la regulació.
• Energia eòlica: la tecnologia dels aerogeneradors, la integració a la Xarxa de l'Energia Eòlica, les centrals eòliques marines, els sistemes de transmissió per a energia eòlica marina i multi-terminal HVDC.
• Energia solar: els emuladors de panells solars, el disseny i desenvolupament de prototips de panells fotovoltaics i el desenvolupament de software per a avaluar la integració fotovoltaica a la Xarxa de BT.
• Micro xarxes: la norma de comunicacions IEC 61850 aplicat a les Micro Xarxes, el disseny de petits sistemes de generació d'energia, la sincronització amb la Xarxa, la gestió dels sistemes d'emmagatzematge i els sistemes actius de detecció d'illa.
• Vehicles elèctrics (VE): l’anàlisi de l'impacte dels VE a les xarxes elèctriques, l’anàlisi dels nous models de negoci per als VE, carregadors bidireccionals V2G (Vehicle to Grid), etc..

Per la vessant de la MECATRÒNICA, que són les aplicacions vinculades al control del moviment:

• Electrònica de potència: els carregadors de bateries de Ió liti, NiMH i VRL, els sistemes de gestió de bateries, els convertidors multi-nivell i ressonants, semiconductors SiC, el control de convertidors amb DSP i convertidors connectats a la xarxa.
• Automatització i comunicacions industrials: el control i la gestió de les comunicacions implementant CANopen, PLC, etherCAT, IEC 61850, els sistemes de control del moviment implementant l'estàndard del bus de camp i el disseny del Hardware i Software per a la gestió de transmissions de dades d'alta velocitat.
• Control digital: el processament digital de senyal i el filtratge adaptatiu; la conversió analògica digital d'alta resolució, els controladors no lineals i adaptatius, el control multi-variable, i els estimadors d'estat.
• Màquines elèctriques: el disseny de motors i generadors, la simulació amb elements finits, els accionaments V / F, el control vectorial, el DTC (control directe de parell), l’Auto-ajust i el control sense sensor de posició.