Home Site Map E-mail About CITCEA    News    Industrial Services    Education    Research    Staff    TECNIO
    català     castellano     english

School of Engineering of Barcelona
Av. Diagonal, 647. 2nd floor
08028 Barcelona
Tel. +34 93 401 67 27
Fax +34 93 401 74 33
 
 
www.citcea.upc.edu
citcea@citcea.upc.edu
 

LinkedIn CITCEA

Follow us on LinkedIn
 

PFC Proposals

Results 1 - 28 of about 28 Complete list - Search

Title: Entorn que permeti programar en grafcet un microcontrolador de 8 bits.
Professor: Oriol Boix Aragonès (boix@citcea.upc.edu)
Subject: Microcontroladors

Title: Convertidor bidireccional de baix cost per a bus de corrent continu. Es tracta de desenvolupar un convertidor de fins a 4 kW que, controlat amb un microcontrolador de 8 bits,
Professor: Oriol Boix Aragonès (boix@citcea.upc.edu)
Subject: Convertidors

Title: Estudi de les causes de la lipotrofia semicircular
Professor: Antoni Sudrià i Andreu (sudria@citcea.upc.edu)
Subject: Compatibilitat electromagnètica

Title: Estat de l'art de la superconductivitat aplicada a la distribució d'energia elèctrica
Professor: Antoni Sudrià i Andreu (sudria@citcea.upc.edu)
Subject: Sistemes elèctrics de potència

Title: Convertidor estàtic simulador de panells fotovotaics
Professor: Antoni Sudrià i Andreu (sudria@citcea.upc.edu)
Subject: Convertidors

Title: Avaluació de la connexió de parcs eòlics a la xarxa elèctrica amb el programa DigSilent
Professor: Antoni Sudrià i Andreu (sudria@citcea.upc.edu)
Subject: Energia Eòlica

Title: Estudi del comportament dinàmic de la xarxa elèctrica amb elprograma PSSe
Professor: Antoni Sudrià i Andreu (sudria@citcea.upc.edu)
Subject: Sistemes elèctrics de potència

Title: Millora de l'eficiència energètica dels accionaments per ascensors
Professor: Antoni Sudrià i Andreu (sudria@citcea.upc.edu)
Subject: Eficiència energètica

Title: Monitorització remota del consum i qualitat de l'energia elèctrica
Professor: Antoni Sudrià i Andreu (sudria@citcea.upc.edu)
Subject: Monitorització i supervisió per Internet

Title: Caracterització elèctrica d'una pila de combustible de 1,2 kW
Professor: Antoni Sudrià i Andreu (sudria@citcea.upc.edu)
Subject: Piles de combustible

Title: Posta en marxa de laboratoris de formació professional a Guinea Conakry
Professor: Oriol Gomis Bellmunt (gomis@citcea.upc.edu)
Subject: Cooperació al desenvolupament

Title: Sistemes de generació de poca potència de baix cost
Professor: Oriol Gomis Bellmunt (gomis@citcea.upc.edu)
Subject: Cooperació al desenvolupament

Title: Filtres actius per la compensació d’harmònics i energia reactiva
Professor: Daniel Montesinos i Miracle (montesinos@citcea.upc.edu)
Subject: Convertidors

Title: Rectificadors actius monofàsics i trifàsics
Professor: Daniel Montesinos i Miracle (montesinos@citcea.upc.edu)
Subject: Convertidors

Title: Disseny i control d’onduladors monofàsics i trifàsics
Professor: Daniel Montesinos i Miracle (montesinos@citcea.upc.edu)
Subject: Convertidors

Title: Control de motors de reluctància
Professor: Daniel Montesinos i Miracle (montesinos@citcea.upc.edu)
Subject: Control de motors

Title: Control del motor brushless DC sense sensor de posició
Professor: Daniel Montesinos i Miracle (montesinos@citcea.upc.edu)
Subject: Control de motors

Title: Control del motor síncron d’imants permanents. Control vectorial. Eliminació del sensor de posició. Control V/f. Control directe de parell (DTC). Estimació de la posició del rotor.
Professor: Daniel Montesinos i Miracle (montesinos@citcea.upc.edu)
Subject: Control de motors

Title: Disseny d'una convertidor basat en un transformador piezoelèctric
Professor: Oriol Gomis Bellmunt (gomis@citcea.upc.edu)
Subject: Piezoelèctrics

Title: Petits generadors piezoelèctrics. Eliminació de vibracions
Professor: Oriol Gomis Bellmunt (gomis@citcea.upc.edu)
Subject: Piezoelèctrics

Title: Control de microposicionament amb actuadors piezoelèctrics
Professor: Oriol Gomis Bellmunt (gomis@citcea.upc.edu)
Subject: Piezoelèctrics

Title: Disseny de convertidors per actuadors piezoelèctrics
Professor: Oriol Gomis Bellmunt (gomis@citcea.upc.edu)
Subject: Piezoelèctrics

Title: Creació de nous laboratoris remots
Professor: Oriol Gomis Bellmunt (gomis@citcea.upc.edu)
Subject: Laboratoris remots d’automatització

Title: Automatitzaci√≥ d‚Äôuna c√®l‚ÄĘlula de producci√≥ flexible utilitzant xarxes de petri
Professor: Oriol Gomis Bellmunt (gomis@citcea.upc.edu)
Subject: Laboratoris remots d’automatització

Title: Integració d’aerogeneradors a la xarxa elèctrica
Professor: Andreas Sumper (sumper@citcea.upc.edu)
Subject: Energia Eòlica

Title: Control de parcs eòlics
Professor: Andreas Sumper (sumper@citcea.upc.edu)
Subject: Energia Eòlica

Title: Control d’aerogeneradors
Professor: Oriol Gomis Bellmunt (gomis@citcea.upc.edu)
Subject: Energia Eòlica

Title: Modelització d’aerogeneradors i dels seus convertidors
Professor: Oriol Gomis Bellmunt (gomis@citcea.upc.edu)
Subject: Energia Eòlica