Home Site Map E-mail About CITCEA    News    Industrial Services    Education    Research    Staff    TECNIO
    català     castellano     english

School of Engineering of Barcelona
Av. Diagonal, 647. 2nd floor
08028 Barcelona
Tel. +34 93 401 67 27
Fax +34 93 401 74 33
 
 
www.citcea.upc.edu
citcea@citcea.upc.edu
 

LinkedIn CITCEA

Follow us on LinkedIn
 

PFC from year 2015

Results 1 - 1 of about 1 Complete list - Search

Title: Optimització del transport d'electricitat en corrent continu en xarxes marines i elaboració d'una interfície gràfica pel control d'un processador de senyals digitals (DSP)
Student: Francesc Capó Moll
Professor: Agust√≠ Egea √Ālvarez
Date: 05/2015
Qualification: 10