Home Site Map E-mail About CITCEA    News    Industrial Services    Education    Research    Staff    TECNIO
    català     castellano     english

School of Engineering of Barcelona
Av. Diagonal, 647. 2nd floor
08028 Barcelona
Tel. +34 93 401 67 27
Fax +34 93 401 74 33
 
 
www.citcea.upc.edu
citcea@citcea.upc.edu
 

LinkedIn CITCEA

Follow us on LinkedIn
 

PFC from year 2014

Results 1 - 5 of about 27 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · Next Complete list - Search

Title: Detecció d’illa per a inversors controlats per tensió connectats a xarxa.
Student: Marc Llonch Masachs
Professor: Daniel Heredero Peris, Daniel Montesinos Miracle
Date: 12/2014
Qualification: 10

Title: Disseny i implementació d’un emulador de xarxa elèctrica
Student: Enric Sánchez Sánchez
Professor: Daniel Heredero Peris, Daniel Montesinos Miracle
Date: 11/2014
Qualification: 10

Title: Diseño de un convertidor de alta eficiencia
Student: Alex Segura Monar
Professor: Daniel Montesinos Miracle
Date: 10/2014
Qualification: 10

Title: Diseño de un gasificador de pequeña potencia eléctrica. PFM
Student: David Martín Pérez
Professor: Antoni Sudrià i Andreu, Jordi Giral Guardia
Date: 10/2014
Qualification: 8

Title: Mejora de la eficiencia y soluciones de ahorro en edificio existente de oficinas
Student: Eric Hernández Rodríguez
Professor: Roberto Villafáfila Robles
Date: 07/2014
Qualification: 8.5

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · Next