Home Site Map E-mail About CITCEA    News    Industrial Services    Education    Research    Staff    TECNIO
    català     castellano     english

School of Engineering of Barcelona
Av. Diagonal, 647. 2nd floor
08028 Barcelona
Tel. +34 93 401 67 27
Fax +34 93 401 74 33
 
 
www.citcea.upc.edu
citcea@citcea.upc.edu
 

LinkedIn CITCEA

Follow us on LinkedIn
 

PFC from year 2013

Results 6 - 10 of about 15 Previous · 1 · 2 · 3 · Next Complete list - Search

Title: Optimización de costes en la industria alimentaria
Student: Elisenda Uriach Mitats
Professor: Oriol Boix
Date: 10/2013
Qualification: 8

Title: Generació elèctrica mitjançant gasificació de residus agrícoles a Goundi, República del Txad
Student: Jordi Giral Guardia
Professor: Antoni Sudrià Andreu
Date: 07/2013
Qualification: 10

Title: Disseny i implementació d'una font de corrent commutada d'alta resolució pels imants d'un Sincrotró
Student: Isaac De Pedro Rodríguez
Professor: Daniel Montesinos Miracle
Date: 06/2013
Qualification: 10

Title: Modelización de un sistema de generación eléctrica a partir de la gasificación de biomasa
Student: Víctor Depoorter Ruelle
Professor: Antoni Sudrià i Andreu
Date: 06/2013
Qualification: 10

Title: Estudi i dimensionat d’un sistema de gasificació de biomassa per una població del Txad, Àfrica
Student: Angel Lladó Jaume
Professor: Antoni Sudrià i Andreu
Date: 06/2013
Qualification: 10

Previous · 1 · 2 · 3 · Next