Home Site Map E-mail About CITCEA    News    Industrial Services    Education    Research    Staff    TECNIO
    català     castellano     english

School of Engineering of Barcelona
Av. Diagonal, 647. 2nd floor
08028 Barcelona
Tel. +34 93 401 67 27
Fax +34 93 401 74 33
 
 
www.citcea.upc.edu
citcea@citcea.upc.edu
 

LinkedIn CITCEA

Follow us on LinkedIn
 

PFC from year 2010

Results 6 - 10 of about 11 Previous · 1 · 2 · 3 · Next Complete list - Search

Title: Estudio energètico d'un vehícle híbrid amb pila de combustible
Student: Gerardo Alejandro Híjar Fernández
Professor: Daniel Montesinos i Miracle
Date: 07/2010
Qualification: 9

Title: Modelització, control i simulació de xarxes multiterminal de transport d'energia elèctrica en corrent continu (HVDC-VSC)
Student: Agustí Egea Alvarez
Professor: Oriol Gomis Bellmunt
Date: 07/2010
Qualification: 10

Title: Disseny i Construcció d'una Placa de Control d'Altes Prestacions Basada en DSP per Aplicacions d'Electrònica de Potència amb una Etapa d'Adquisició Analògica de 24 Bits.
Student: Francesc Ag√ľera Arroyo
Professor: Quim López Mestre
Date: 06/2010
Qualification: 9.5

Title: Desenvolupament i implementació d'un emulador FV amb interfície HMI per a inversors de gran potència en el seu rang de funcionament habitual
Student: Daniel Heredero Peris
Professor: Daniel Montesinos i Miracle
Date: 05/2010
Qualification: 10

Title: Modelizació dinàmica i control d'un aerogenerador de velocitat variable amb una maquina d'inducción doblement alimentada en PSS/E
Student: Mikel de Prada
Professor: Andreas Sumper
Date: 03/2010
Qualification: 10

Previous · 1 · 2 · 3 · Next