Home Site Map E-mail About CITCEA    News    Industrial Services    Education    Research    Staff    TECNIO
    català     castellano     english

School of Engineering of Barcelona
Av. Diagonal, 647. 2nd floor
08028 Barcelona
Tel. +34 93 401 67 27
Fax +34 93 401 74 33
 
 
www.citcea.upc.edu
citcea@citcea.upc.edu
 

LinkedIn CITCEA

Follow us on LinkedIn
 

PFC from year 2014

Results 21 - 25 of about 27 Previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · Next Complete list - Search

Title: Anàlisi i control de tipologies de convertidors per a parcs eòlics marins connectats en HVDC
Student: Joan Sau Bassols
Professor: Agustí Egea (Ponent: Oriol Gomis)
Date: 04/2014
Qualification: 10

Title: Emulador fotovoltaic amb interfície HMI basada en PC per testejar inversors connectats a xarxa
Student: Macià Capó Lliteras
Professor: Carlos Miguel (Ponent: Daniel Montesinos)
Date: 04/2014
Qualification: 10

Title: Solid-Graf, eina educativa per l'aprenentatge dels diagrames grafcet
Student: Clara Navarrete López
Professor: Oriol Boix
Date: 04/2014
Qualification: 10

Title: Disseny i implementaci√≥ d'un sistema intel‚ÄĘligent de gesti√≥ de l'aigua dom√®stica
Student: Andreu Vidal Clos
Professor: Samuel GaLceran Arellano
Date: 02/2014
Qualification: 10

Title: Disseny i implementació d'una font commutada CC/CC d'elevada tensió d'entrada per alimentar equips elèctrics industrials
Student: Héctor Fernández Carmona
Professor: Àngel Puente Torruella; Ponent: Joan G. Bergas Jané
Date: 02/2014
Qualification: 10

Previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · Next