Inicio Mapa Web Correo electrónico Quiénes somos    Actualidad    Servicios para empresas    Formación    Investigación    Personal    TECNIO
    català     castellano     english

ETS de Ingeniería Industrial de Barcelona
Av. Diagonal, 647. Planta 2
08028 Barcelona
Tel. +34 93 401 67 27
Fax +34 93 401 74 33
 
 
www.citcea.upc.edu
citcea@citcea.upc.edu
 

LinkedIn CITCEA

Síguenos en LinkedIn
 

Propuestas de Proyectos de Final de Carrera

Resultados 1 - 28 de 28 Lista completa - Buscar

Título: Entorn que permeti programar en grafcet un microcontrolador de 8 bits.
Director: Oriol Boix Aragonès (boix@citcea.upc.edu)
Tema: Microcontroladors

Título: Convertidor bidireccional de baix cost per a bus de corrent continu. Es tracta de desenvolupar un convertidor de fins a 4 kW que, controlat amb un microcontrolador de 8 bits,
Director: Oriol Boix Aragonès (boix@citcea.upc.edu)
Tema: Convertidors

Título: Estudi de les causes de la lipotrofia semicircular
Director: Antoni Sudrià i Andreu (sudria@citcea.upc.edu)
Tema: Compatibilitat electromagnètica

Título: Estat de l'art de la superconductivitat aplicada a la distribució d'energia elèctrica
Director: Antoni Sudrià i Andreu (sudria@citcea.upc.edu)
Tema: Sistemes elèctrics de potència

Título: Convertidor estàtic simulador de panells fotovotaics
Director: Antoni Sudrià i Andreu (sudria@citcea.upc.edu)
Tema: Convertidors

Título: Avaluació de la connexió de parcs eòlics a la xarxa elèctrica amb el programa DigSilent
Director: Antoni Sudrià i Andreu (sudria@citcea.upc.edu)
Tema: Energia Eòlica

Título: Estudi del comportament dinàmic de la xarxa elèctrica amb elprograma PSSe
Director: Antoni Sudrià i Andreu (sudria@citcea.upc.edu)
Tema: Sistemes elèctrics de potència

Título: Millora de l'eficiència energètica dels accionaments per ascensors
Director: Antoni Sudrià i Andreu (sudria@citcea.upc.edu)
Tema: Eficiència energètica

Título: Monitorització remota del consum i qualitat de l'energia elèctrica
Director: Antoni Sudrià i Andreu (sudria@citcea.upc.edu)
Tema: Monitorització i supervisió per Internet

Título: Caracterització elèctrica d'una pila de combustible de 1,2 kW
Director: Antoni Sudrià i Andreu (sudria@citcea.upc.edu)
Tema: Piles de combustible

Título: Posta en marxa de laboratoris de formació professional a Guinea Conakry
Director: Oriol Gomis Bellmunt (gomis@citcea.upc.edu)
Tema: Cooperació al desenvolupament

Título: Sistemes de generació de poca potència de baix cost
Director: Oriol Gomis Bellmunt (gomis@citcea.upc.edu)
Tema: Cooperació al desenvolupament

Título: Filtres actius per la compensació d’harmònics i energia reactiva
Director: Daniel Montesinos i Miracle (montesinos@citcea.upc.edu)
Tema: Convertidors

Título: Rectificadors actius monofàsics i trifàsics
Director: Daniel Montesinos i Miracle (montesinos@citcea.upc.edu)
Tema: Convertidors

Título: Disseny i control d’onduladors monofàsics i trifàsics
Director: Daniel Montesinos i Miracle (montesinos@citcea.upc.edu)
Tema: Convertidors

Título: Control de motors de reluctància
Director: Daniel Montesinos i Miracle (montesinos@citcea.upc.edu)
Tema: Control de motors

Título: Control del motor brushless DC sense sensor de posició
Director: Daniel Montesinos i Miracle (montesinos@citcea.upc.edu)
Tema: Control de motors

Título: Control del motor síncron d’imants permanents. Control vectorial. Eliminació del sensor de posició. Control V/f. Control directe de parell (DTC). Estimació de la posició del rotor.
Director: Daniel Montesinos i Miracle (montesinos@citcea.upc.edu)
Tema: Control de motors

Título: Disseny d'una convertidor basat en un transformador piezoelèctric
Director: Oriol Gomis Bellmunt (gomis@citcea.upc.edu)
Tema: Piezoelèctrics

Título: Petits generadors piezoelèctrics. Eliminació de vibracions
Director: Oriol Gomis Bellmunt (gomis@citcea.upc.edu)
Tema: Piezoelèctrics

Título: Control de microposicionament amb actuadors piezoelèctrics
Director: Oriol Gomis Bellmunt (gomis@citcea.upc.edu)
Tema: Piezoelèctrics

Título: Disseny de convertidors per actuadors piezoelèctrics
Director: Oriol Gomis Bellmunt (gomis@citcea.upc.edu)
Tema: Piezoelèctrics

Título: Creació de nous laboratoris remots
Director: Oriol Gomis Bellmunt (gomis@citcea.upc.edu)
Tema: Laboratoris remots d’automatització

Título: Automatització d’una cèl•lula de producció flexible utilitzant xarxes de petri
Director: Oriol Gomis Bellmunt (gomis@citcea.upc.edu)
Tema: Laboratoris remots d’automatització

Título: Integració d’aerogeneradors a la xarxa elèctrica
Director: Andreas Sumper (sumper@citcea.upc.edu)
Tema: Energia Eòlica

Título: Control de parcs eòlics
Director: Andreas Sumper (sumper@citcea.upc.edu)
Tema: Energia Eòlica

Título: Control d’aerogeneradors
Director: Oriol Gomis Bellmunt (gomis@citcea.upc.edu)
Tema: Energia Eòlica

Título: Modelització d’aerogeneradors i dels seus convertidors
Director: Oriol Gomis Bellmunt (gomis@citcea.upc.edu)
Tema: Energia Eòlica