Home Site Map E-mail About CITCEA    News    Industrial Services    Education    Research    Staff    TECNIO
    català     castellano     english

School of Engineering of Barcelona
Av. Diagonal, 647. 2nd floor
08028 Barcelona
Tel. +34 93 401 67 27
Fax +34 93 401 74 33
 
 
www.citcea.upc.edu
citcea@citcea.upc.edu
 

LinkedIn CITCEA

Follow us on LinkedIn
 

PFC Proposals

Results 8 - 14 of about 28 Previous · 1 · 2 · 3 · 4 · Next Complete list - Search

Title: Millora de l'eficiència energètica dels accionaments per ascensors
Professor: Antoni Sudrià i Andreu (sudria@citcea.upc.edu)
Subject: Eficiència energètica

Title: Monitorització remota del consum i qualitat de l'energia elèctrica
Professor: Antoni Sudrià i Andreu (sudria@citcea.upc.edu)
Subject: Monitorització i supervisió per Internet

Title: Caracterització elèctrica d'una pila de combustible de 1,2 kW
Professor: Antoni Sudrià i Andreu (sudria@citcea.upc.edu)
Subject: Piles de combustible

Title: Posta en marxa de laboratoris de formació professional a Guinea Conakry
Professor: Oriol Gomis Bellmunt (gomis@citcea.upc.edu)
Subject: Cooperació al desenvolupament

Title: Sistemes de generació de poca potència de baix cost
Professor: Oriol Gomis Bellmunt (gomis@citcea.upc.edu)
Subject: Cooperació al desenvolupament

Title: Filtres actius per la compensació d’harmònics i energia reactiva
Professor: Daniel Montesinos i Miracle (montesinos@citcea.upc.edu)
Subject: Convertidors

Title: Rectificadors actius monofàsics i trifàsics
Professor: Daniel Montesinos i Miracle (montesinos@citcea.upc.edu)
Subject: Convertidors

Previous · 1 · 2 · 3 · 4 · Next