Home Site Map E-mail About CITCEA    News    Industrial Services    Education    Research    Staff    TECNIO
    català     castellano     english

School of Engineering of Barcelona
Av. Diagonal, 647. 2nd floor
08028 Barcelona
Tel. +34 93 401 67 27
Fax +34 93 401 74 33
 
 
www.citcea.upc.edu
citcea@citcea.upc.edu
 

LinkedIn CITCEA

Follow us on LinkedIn
 

PFC Proposals

Results 15 - 21 of about 28 Previous · 1 · 2 · 3 · 4 · Next Complete list - Search

Title: Disseny i control d’onduladors monofàsics i trifàsics
Professor: Daniel Montesinos i Miracle (montesinos@citcea.upc.edu)
Subject: Convertidors

Title: Control de motors de reluctància
Professor: Daniel Montesinos i Miracle (montesinos@citcea.upc.edu)
Subject: Control de motors

Title: Control del motor brushless DC sense sensor de posició
Professor: Daniel Montesinos i Miracle (montesinos@citcea.upc.edu)
Subject: Control de motors

Title: Control del motor síncron d’imants permanents. Control vectorial. Eliminació del sensor de posició. Control V/f. Control directe de parell (DTC). Estimació de la posició del rotor.
Professor: Daniel Montesinos i Miracle (montesinos@citcea.upc.edu)
Subject: Control de motors

Title: Disseny d'una convertidor basat en un transformador piezoelèctric
Professor: Oriol Gomis Bellmunt (gomis@citcea.upc.edu)
Subject: Piezoelèctrics

Title: Petits generadors piezoelèctrics. Eliminació de vibracions
Professor: Oriol Gomis Bellmunt (gomis@citcea.upc.edu)
Subject: Piezoelèctrics

Title: Control de microposicionament amb actuadors piezoelèctrics
Professor: Oriol Gomis Bellmunt (gomis@citcea.upc.edu)
Subject: Piezoelèctrics

Previous · 1 · 2 · 3 · 4 · Next