Home Site Map E-mail About CITCEA    News    Industrial Services    Education    Research    Staff    TECNIO
    català     castellano     english

School of Engineering of Barcelona
Av. Diagonal, 647. 2nd floor
08028 Barcelona
Tel. +34 93 401 67 27
Fax +34 93 401 74 33
 
 
www.citcea.upc.edu
citcea@citcea.upc.edu
 

LinkedIn CITCEA

Follow us on LinkedIn
 

PFC from year 2014

Results 1 - 27 of about 27 Complete list - Search

Title: Detecció d’illa per a inversors controlats per tensió connectats a xarxa.
Student: Marc Llonch Masachs
Professor: Daniel Heredero Peris, Daniel Montesinos Miracle
Date: 12/2014
Qualification: 10

Title: Disseny i implementació d’un emulador de xarxa elèctrica
Student: Enric Sánchez Sánchez
Professor: Daniel Heredero Peris, Daniel Montesinos Miracle
Date: 11/2014
Qualification: 10

Title: Diseño de un convertidor de alta eficiencia
Student: Alex Segura Monar
Professor: Daniel Montesinos Miracle
Date: 10/2014
Qualification: 10

Title: Diseño de un gasificador de pequeña potencia eléctrica. PFM
Student: David Martín Pérez
Professor: Antoni Sudrià i Andreu, Jordi Giral Guardia
Date: 10/2014
Qualification: 8

Title: Mejora de la eficiencia y soluciones de ahorro en edificio existente de oficinas
Student: Eric Hernández Rodríguez
Professor: Roberto Villafáfila Robles
Date: 07/2014
Qualification: 8.5

Title: Modelització i control d'una màquina termosolar Dish-Stirling
Student: Albert Nieto
Professor: Oriol Gomis Bellmunt
Date: 07/2014
Qualification: 10

Title: Estudio e implementación de un emulador de red
Student: Fouad Ziani
Professor: Daniel Montesinos Miracle i Antoni Sudrià i Andreu
Date: 07/2014
Qualification: 10

Title: Simulador del Mercat Elèctric Ibèric
Student: Guillem Bosch
Professor: Pol Olivella Rossell. Codirector: Roberto Villafàfila
Date: 06/2014
Qualification: 10

Title: Modelado, simulación y control de un aerogenerador de velocidad variable
Student: Carlos Ouro Doral
Professor: Oriol Gomis Bellmunt
Date: 06/2014
Qualification: 10

Title: Optimización del flujo de potencia en parques eólicos marinos
Student: Carlos Collados Rodríguez
Professor: Oriol Gomis Bellmunt
Date: 06/2014
Qualification: 10

Title: Disseny del control d'un aerogenerador
Student: Lluc Ulldemolins Nolla
Professor: Oriol Gomis Bellmunt
Date: 06/2014
Qualification: 10

Title: Automatització d'un ascensor
Student: Pol Victoria Méndez
Professor: Oriol Gomis Bellmunt
Date: 06/2014
Qualification: 9

Title: Operation and control of multiterminal transmission power systems for off-shore wind farms
Student: Antoni Pérez-Villegas Morey
Professor: Oriol Gomis Bellmunt
Date: 06/2014
Qualification: 10

Title: Hybrid power generation based on renewable energy
Student: Iulia Pricope
Professor: Antoni Sudrià Andreu. Codirector: Jordi Giral
Date: 06/2014
Qualification: 8

Title: Ampliación de un laboratorio de protecciones eléctricas en líneas de distribución
Student: Ruben Daniel Alvarez Muñoz
Professor: Roberto Villafáfila; Codirector: Pau Lloret
Date: 06/2014
Qualification: 7.5

Title: Instal·lació elèctrica per a un hospital a Goundi, Txad
Student: Javier Gomez
Professor: Roberto Villafáfila; Codirector: Pol Olivella
Date: 06/2014
Qualification: 7

Title: Construcción de la maqueta de un ascensor para la realización de prácticas con autómatas programables y diseño de las prácticas correspondientes
Student: Francisco Sánchez Vázquez
Professor: Oriol Boix
Date: 06/2014
Qualification: 7

Title: Ús de l’agenda amb alumnes d’ESO
Student: Àngel Vicente Sánchez
Professor: Oriol Boix
Date: 06/2014
Qualification: 8.9

Title: Introducción al control SCADA vía (S4A) Micro controlador Picaxe con soporte en ingles
Student: Óscar Viñes Estebanell
Professor: Oriol Boix
Date: 06/2014
Qualification: 7.1

Title: Anàlisi de dades d’una flota de vehicles elèctrics
Student: Damià Valero Bover
Professor: Pol Olivella Rosell i Roberto Villafáfila Robles
Date: 06/2014
Qualification: 9

Title: Anàlisi i control de tipologies de convertidors per a parcs eòlics marins connectats en HVDC
Student: Joan Sau Bassols
Professor: Agustí Egea (Ponent: Oriol Gomis)
Date: 04/2014
Qualification: 10

Title: Emulador fotovoltaic amb interfície HMI basada en PC per testejar inversors connectats a xarxa
Student: Macià Capó Lliteras
Professor: Carlos Miguel (Ponent: Daniel Montesinos)
Date: 04/2014
Qualification: 10

Title: Solid-Graf, eina educativa per l'aprenentatge dels diagrames grafcet
Student: Clara Navarrete López
Professor: Oriol Boix
Date: 04/2014
Qualification: 10

Title: Disseny i implementació d'un sistema intel•ligent de gestió de l'aigua domèstica
Student: Andreu Vidal Clos
Professor: Samuel GaLceran Arellano
Date: 02/2014
Qualification: 10

Title: Disseny i implementació d'una font commutada CC/CC d'elevada tensió d'entrada per alimentar equips elèctrics industrials
Student: Héctor Fernández Carmona
Professor: Àngel Puente Torruella; Ponent: Joan G. Bergas Jané
Date: 02/2014
Qualification: 10

Title: Disseny i implementació de la sincronització basada en IEEE 1588 pel control de senyals de porta de convertidors de potència modulars
Student: Jaume Marquès Sastre
Professor: Àngel Puente Torruella; Ponent: Joan G. Bergas Jané
Date: 02/2014
Qualification: 10

Title: Metodologia d'avaluació de l'impacte visual de les línies d'alta tensió existents
Student: Joan Amat Algaba
Professor: Andreas Sumper
Date: 02/2014
Qualification: 9