Home Site Map E-mail About CITCEA    News    Industrial Services    Education    Research    Staff    TECNIO
    català     castellano     english

School of Engineering of Barcelona
Av. Diagonal, 647. 2nd floor
08028 Barcelona
Tel. +34 93 401 67 27
Fax +34 93 401 74 33
 
 
www.citcea.upc.edu
citcea@citcea.upc.edu
 

LinkedIn CITCEA

Follow us on LinkedIn
 

PFC from year 2013

Results 1 - 15 of about 15 Complete list - Search

Title: Disseny i Construcció d'un DataLogger basat en DSP
Student: Josep Fonseca Dalmau
Professor: Francesc Agüera Arroyo
Date: 12/2013
Qualification: 9.5

Title: Disseny d'un convertidor MPPT per microaerogeneradors aïllats
Student: Robert Camós Vidal
Professor: Guillermo Martín Segura (Ponent: Francesc Guinjoan Gispert)
Date: 12/2013
Qualification: 9.5

Title: Disseny d'un tanc d'escalfament per inducció per a materials no ferromagnètics
Student: Xavier Duran
Professor: Francisco Javier Quirós Jacobo (Ponent: Daniel Montesinos Miracle)
Date: 12/2013
Qualification: 10

Title: Operació d'una microxarxa amb energies renovables i emmagatzematge
Student: Guillem Viñals Canal
Professor: Oriol Gomis Bellmunt i Coodirectora Mònica Aragüés Peñalba
Date: 12/2013
Qualification: 10

Title: Restauració i estudi de funcionament de l'antic rellotge públic del Papiol
Student: Andreu Garbayo, Luis
Professor: Oriol Boix
Date: 10/2013
Qualification: 9.5

Title: Optimización de costes en la industria alimentaria
Student: Elisenda Uriach Mitats
Professor: Oriol Boix
Date: 10/2013
Qualification: 8

Title: Generació elèctrica mitjançant gasificació de residus agrícoles a Goundi, República del Txad
Student: Jordi Giral Guardia
Professor: Antoni Sudrià Andreu
Date: 07/2013
Qualification: 10

Title: Disseny i implementació d'una font de corrent commutada d'alta resolució pels imants d'un Sincrotró
Student: Isaac De Pedro Rodríguez
Professor: Daniel Montesinos Miracle
Date: 06/2013
Qualification: 10

Title: Modelización de un sistema de generación eléctrica a partir de la gasificación de biomasa
Student: Víctor Depoorter Ruelle
Professor: Antoni Sudrià i Andreu
Date: 06/2013
Qualification: 10

Title: Estudi i dimensionat d’un sistema de gasificació de biomassa per una població del Txad, Àfrica
Student: Angel Lladó Jaume
Professor: Antoni Sudrià i Andreu
Date: 06/2013
Qualification: 10

Title: Guia de disseny i disseny d'una màquina síncrona d'imants permanents de flux axial
Student: Robert Olagorta
Professor: Samuel Galceran
Date: 04/2013
Qualification: 10

Title: Protección contra sobretensiones por descargas atmosféricas a tierra mediante pararrayos en líneas aéreas de media tensión
Student: Eduard Bullich
Professor: Director: Eduard Bullich; Ponent: Roberto Villafáfila
Date: 03/2013
Qualification: 10

Title: Disseny i construcció d'un convertidor multi-nivell de quatre quadrants aplicat a les micro xarxes
Student: Llorenç Capellà
Professor: Daniel Montesinos
Date: 03/2013
Qualification: 10

Title: Implementació d'una micro xarxa monofàsica basada en convertidors de tipologia VSC
Student: Marc Cheah
Professor: Director: Edurado Prieto; Ponent: Oriol Gomis
Date: 03/2013
Qualification: 10

Title: Modelado de la demanda de carga lenta y rápida de vehículos eléctricos para el estudio de impacto en la red de distribución
Student: Pol Olivella
Professor: Roberto Villafáfila
Date: 01/2013
Qualification: 9.5