Home Site Map E-mail About CITCEA    News    Industrial Services    Education    Research    Staff    TECNIO
    català     castellano     english

School of Engineering of Barcelona
Av. Diagonal, 647. 2nd floor
08028 Barcelona
Tel. +34 93 401 67 27
Fax +34 93 401 74 33
 
 
www.citcea.upc.edu
citcea@citcea.upc.edu
 

LinkedIn CITCEA

Follow us on LinkedIn
 

PFC from year 2013

Results 1 - 5 of about 15 1 · 2 · 3 · Next Complete list - Search

Title: Disseny i Construcció d'un DataLogger basat en DSP
Student: Josep Fonseca Dalmau
Professor: Francesc Agüera Arroyo
Date: 12/2013
Qualification: 9.5

Title: Disseny d'un convertidor MPPT per microaerogeneradors aïllats
Student: Robert Camós Vidal
Professor: Guillermo Martín Segura (Ponent: Francesc Guinjoan Gispert)
Date: 12/2013
Qualification: 9.5

Title: Disseny d'un tanc d'escalfament per inducció per a materials no ferromagnètics
Student: Xavier Duran
Professor: Francisco Javier Quirós Jacobo (Ponent: Daniel Montesinos Miracle)
Date: 12/2013
Qualification: 10

Title: Operació d'una microxarxa amb energies renovables i emmagatzematge
Student: Guillem Viñals Canal
Professor: Oriol Gomis Bellmunt i Coodirectora Mònica Aragüés Peñalba
Date: 12/2013
Qualification: 10

Title: Restauració i estudi de funcionament de l'antic rellotge públic del Papiol
Student: Andreu Garbayo, Luis
Professor: Oriol Boix
Date: 10/2013
Qualification: 9.5

1 · 2 · 3 · Next