Home Site Map E-mail About CITCEA    News    Industrial Services    Education    Research    Staff    TECNIO
    català     castellano     english

School of Engineering of Barcelona
Av. Diagonal, 647. 2nd floor
08028 Barcelona
Tel. +34 93 401 67 27
Fax +34 93 401 74 33
 
 
www.citcea.upc.edu
citcea@citcea.upc.edu
 

LinkedIn CITCEA

Follow us on LinkedIn
 

PFC from year 2012

Results 1 - 7 of about 7 Complete list - Search

Title: Disseny, desenvolupament i aplicació d'un model de HVDC aplicat a un parc eòlic offshore
Student: Víctor Ponz Ramos
Professor: Andreas Sumper. Ponent: Roberto Villafáfila
Date: 10/2012
Qualification: 9.5

Title: Anàlisi i mitigació del flicker en un parc eòlic
Student: Francesc Girbau Llistuella
Professor: Roberto Villafáfila i Andreas Sumper
Date: 07/2012
Qualification: 10

Title: Disseny i implementació d'un mètode per a l'estimació de la posició inicial sense ús de sensors mecànics per a un motor síncron d'imants permanents
Student: Marc Heaxts Aragonés
Professor: Pau Sala Pérez. Ponent: Daniel Montesinos
Date: 05/2012
Qualification: 10

Title: Projecte Final de Màster: Diseño de una máquina rotativa intermitente
Student: Albert Díaz
Professor: Samuel Galceran
Date: 05/2012
Qualification: 10

Title: Projecte Final de Màster: Ingeniería del control eléctrico de un ascensor
Student: Iván Aldea
Professor: José Pedro Muñoz
Date: 05/2012
Qualification: 9

Title: Modelling, operation and control of o?shore wind power plants
Student: Mirko Andreini
Professor: Prof. Alberto Reatti; Prof. Francesco Grasso; Prof. Oriol Gomis-Bellmunt; Prof. Adrià Junyent-Ferré
Date: 04/2012

Title: Projecte Final de Màster: Robot alimentació porcina
Student: Lambert Guix
Professor: Samuel Galceran
Date: 03/2012
Qualification: 9