Home Site Map E-mail About CITCEA    News    Industrial Services    Education    Research    Staff    TECNIO
    català     castellano     english

School of Engineering of Barcelona
Av. Diagonal, 647. 2nd floor
08028 Barcelona
Tel. +34 93 401 67 27
Fax +34 93 401 74 33
 
 
www.citcea.upc.edu
citcea@citcea.upc.edu
 

LinkedIn CITCEA

Follow us on LinkedIn
 

PFC from year 2010

Results 1 - 5 of about 11 1 · 2 · 3 · Next Complete list - Search

Title: Implementació d'un sistema de comunicacions basat en la IEC 61850 per l'integració en equips electrònics en xarxes elèctriques intel·ligents.
Student: Àngel Puente Torruella
Professor: Guillem Coromina Garolera
Date: 12/2010
Qualification: 10

Title: Metodología para el diseño del sistema energético híbrido para centros de telecomunicaciones aislados
Student: Enric Aliguer Cámere
Professor: Roberto Villafáfila Robles i Daniel Montesinos Miracle
Date: 12/2010

Title: Optimización del mantenimiento en transformadores de potencia
Student: Rovira Garcia, Ferran
Professor: Villafáfila Robles, Roberto
Date: 10/2010

Title: Diseño de una herramienta de cálculo mediante matlab para evaluar el estado de un transformador de at/mt a partir de datos monitorizados on-line
Student: Marta Rodriguez Prieto
Professor: Pere Palacín Farré
Date: 08/2010
Qualification: 8

Title: Desenvolupament d’una plataforma docent per a generació fotovoltàica
Student: Héctor Vitales
Professor: Daniel Montesinos i Miracle
Date: 07/2010
Qualification: 9

1 · 2 · 3 · Next