Home Site Map E-mail About CITCEA    News    Industrial Services    Education    Research    Staff    TECNIO
    català     castellano     english

School of Engineering of Barcelona
Av. Diagonal, 647. 2nd floor
08028 Barcelona
Tel. +34 93 401 67 27
Fax +34 93 401 74 33
 
 
www.citcea.upc.edu
citcea@citcea.upc.edu
 

LinkedIn CITCEA

Follow us on LinkedIn
 

PFC from year 2009

Results 1 - 5 of about 11 1 · 2 · 3 · Next Complete list - Search

Title: Disseny i construcció d'un equip per a la monitorització de transformadors
Student: Albert Ruiz i Álvarez
Professor: Pau Lloret. Ponent: Samuel Galceran
Date: 12/2009
Qualification: 10

Title: Implantació d'un sistema d'avaluació prèvia de projectes fotovoltaics per la presa de decisions sobre la seva viabilitat
Student: Pere Ferrer Villalbí
Professor: Daniel Montesinos i Miracle
Date: 12/2009
Qualification: 9

Title: Disseny d’un sistema de control amb FPGA per actuadors piezoelèctrics
Student: Ramon Gumara i Ferret
Professor: Josep Rafecas. Ponent: Antoni Sudrià
Date: 11/2009
Qualification: 10

Title: Disseny i anàlisi d'un sistema d'emmagatzemament d'energia elèctrica basat en supercondensadors
Student: Ricardo Riazor i Gil
Professor: Josep Rafecas. Ponent: Antoni Sudrià
Date: 10/2009
Qualification: 10

Title: Realització d’un sintetitzador de freqüència variable trifàsic per controlar la velocitat d’un motor d’inducció de fins a 1 kW
Student: Ivan Zambrana Balada
Professor: Francesc Masana Nadal
Date: 07/2009
Qualification: 10

1 · 2 · 3 · Next