Home Site Map E-mail About CITCEA    News    Industrial Services    Education    Research    Staff    TECNIO
    català     castellano     english

School of Engineering of Barcelona
Av. Diagonal, 647. 2nd floor
08028 Barcelona
Tel. +34 93 401 67 27
Fax +34 93 401 74 33
 
 
www.citcea.upc.edu
citcea@citcea.upc.edu
 

LinkedIn CITCEA

Follow us on LinkedIn
 

PFC from year 2008

Results 1 - 5 of about 5 Complete list - Search

Title: Estudi de l’impacte dels cables superconductors de molt baixa impedància a la xarxa elèctrica
Student: Gerard del Rosario i Calaf
Professor: Andreas Sumper
Date: 12/2008
Qualification: 10

Title: Diseño de un control de pitch para la gestión de potencia en una instalación eólica
Student: Eduard Valsera Naranjo
Professor: Andreas Sumper
Date: 12/2008
Qualification: 10

Title: Implementació mecatronica d'un control de moviment: aplicació MEchatrolink-II
Student: Guillem Coromina Garolera
Professor: Oriol Bayó Puxan
Date: 06/2008

Title: Seguiment i anàlisi per espectroscòpia infraroja en mode ATR de la formació de joves biofilms sobre cristalls de germani
Student: Mercedes Robledo Garcia
Professor: François Humbert / Lázaro V. Cremades
Date: 05/2008
Qualification: 8

Title: Disseny i realització d'una interfície gràfica per una plataforma d'assaig de sots de tensió amb control i adquisició mitjançant bus CAN
Student: Marina Gispert i Muñoz
Professor: Miquel Teixidó. Ponent: Antoni Sudrià
Date: 01/2008
Qualification: 9.5