Home Site Map E-mail About CITCEA    News    Industrial Services    Education    Research    Staff    TECNIO
    català     castellano     english

School of Engineering of Barcelona
Av. Diagonal, 647. 2nd floor
08028 Barcelona
Tel. +34 93 401 67 27
Fax +34 93 401 74 33
 
 
www.citcea.upc.edu
citcea@citcea.upc.edu
 

LinkedIn CITCEA

Follow us on LinkedIn
 

PFC from year 2003

Results 1 - 5 of about 10 1 · 2 · Next Complete list - Search

Title: Projecte de millores de futur en l'explotació d'una central mini hidràulica
Student: Salvador Vaquer Moreno
Professor: Antoni Sudrià Andreu
Date: 11/2003
Qualification: 10

Title: Estudi i simulació del control de l'etapa d'ondulació d'un SAI usant Sliding Mode a freqüència constants
Student: Jordi Bosch masa
Professor: Antoni Sudrià Andreu i Joan Gabriel Bergas Jané
Date: 11/2003
Qualification: 8.5

Title: Generador programable de sots de tensió per l'assaig de convertidors de freqüència
Student: Jordi Motjé Terris
Professor: Antoni Sudrià Andreu
Date: 11/2003
Qualification: 10

Title: Instalación eléctrica de una fábrica de bollería ultracongelada
Student: María Jesús Bielsa Garcés
Professor: Oriol Boix
Date: 09/2003
Qualification: 8.5

Title: Electrificació d'una fábrica de cables elèctrics
Student: Magí Bonet Biosca
Professor: Oriol Boix
Date: 07/2003
Qualification: 9

1 · 2 · Next