Home Site Map E-mail About CITCEA    News    Industrial Services    Education    Research    Staff    TECNIO
    català     castellano     english

School of Engineering of Barcelona
Av. Diagonal, 647. 2nd floor
08028 Barcelona
Tel. +34 93 401 67 27
Fax +34 93 401 74 33
 
 
www.citcea.upc.edu
citcea@citcea.upc.edu
 

LinkedIn CITCEA

Follow us on LinkedIn
 

PFC from year 2009

Results 6 - 10 of about 11 Previous · 1 · 2 · 3 · Next Complete list - Search

Title: Control del motor síncron d'imants permanents
Student: Pau Sala i Pérez
Professor: Daniel Montesinos i Miracle
Date: 06/2009
Qualification: 10

Title: Mòdul de convertidor trifàsic per emular els dispositius que integren una microxarxa
Student: Josep Maria Fernández i Mola
Professor: Joaquim López. Ponent: Joan Bergas
Date: 06/2009
Qualification: 10

Title: Estudi i disseny d’un convertidor DC-DC basat en estructura de pont complert bidireccional
Student: Marta Bergé i García
Professor: Guillermo Martín. Ponent: Antoni Sudrià.
Date: 06/2009
Qualification: 10

Title: Implementació d'un control amb DSP per a la gestió a escala de l'energia aportada per un aerogenerador mitjançant una plataforma docent
Student: Marc Pagès Jiménez - Premi Millor PFC 2009 Endesa Red
Professor: Daniel Montesinos
Date: 06/2009
Qualification: 9.5

Title: Control de la màquina d'inducció doblement alimentada en presència de desequilibris
Student: Adrià Junyent Ferré
Professor: Robert Griñó Cubero
Date: 06/2009
Qualification: 10

Previous · 1 · 2 · 3 · Next