Home Site Map E-mail About CITCEA    News    Industrial Services    Education    Research    Staff    TECNIO
    català     castellano     english

School of Engineering of Barcelona
Av. Diagonal, 647. 2nd floor
08028 Barcelona
Tel. +34 93 401 67 27
Fax +34 93 401 74 33
 
 
www.citcea.upc.edu
citcea@citcea.upc.edu
 

LinkedIn CITCEA

Follow us on LinkedIn
 

PFC from year 2014

Results 26 - 27 of about 27 Previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 Complete list - Search

Title: Disseny i implementació de la sincronització basada en IEEE 1588 pel control de senyals de porta de convertidors de potència modulars
Student: Jaume Marquès Sastre
Professor: Àngel Puente Torruella; Ponent: Joan G. Bergas Jané
Date: 02/2014
Qualification: 10

Title: Metodologia d'avaluació de l'impacte visual de les línies d'alta tensió existents
Student: Joan Amat Algaba
Professor: Andreas Sumper
Date: 02/2014
Qualification: 9

Previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6