Home Site Map E-mail About CITCEA    News    Industrial Services    Education    Research    Staff    TECNIO
    català     castellano     english

School of Engineering of Barcelona
Av. Diagonal, 647. 2nd floor
08028 Barcelona
Tel. +34 93 401 67 27
Fax +34 93 401 74 33
 
 
www.citcea.upc.edu
citcea@citcea.upc.edu
 

LinkedIn CITCEA

Follow us on LinkedIn
 

PFC from year 2002

Results 11 - 15 of about 16 Previous · 1 · 2 · 3 · 4 · Next Complete list - Search

Title: Diseño e implementación de una web para la formación en temas de seguridad eléctrica a nivel doméstico.
Student: Noelia Martí Tizón
Professor: Oriol Boix
Date: 04/2002
Qualification: 10

Title: Gestió automatitzada i monitorització del senyal elèctric aplicat a l'alimentació del Departament d'Enginyeria Elèctrica de l'ETSEIB. Visualització de les dades del sistema on-line a la WWW
Student: Francesc Parramon Rox
Professor: Oriol Boix
Date: 04/2002
Qualification: 9.5

Title: Rectificador de Factor de Potencia Unitario
Student: Eduard Martínez Cid
Professor: Joan Bergas Jané
Date: 03/2002
Qualification: 9

Title: Sistema de control de una máquina para seleccionar cañas
Student: Salvador Fabregas, Luís
Professor: Joan Bergas Jané
Date: 03/2002
Qualification: 9

Title: Simulador de Procesos en PC mediante tarjeta de adquisición de datos.
Student: Suñé Clavero, Nuria
Professor: Joan Bergas Jané
Date: 03/2002
Qualification: 8

Previous · 1 · 2 · 3 · 4 · Next